Opis szkodnika

Pluskwa domowa (Cimex lectularius) Ciało owada długości 4-5 mm, owalne i spłaszczone grzbietowo – brzusznie, o barwie brązowej. Przechodzi przeobrażenie niezupełne, larwa podobna do postaci dojrzałej. Zasiedla miejsca ciepłe i ciemne, z łatwym dostępem do pokarmu. Wybiera miejsca najbliższe żywiciela – szczeliny w tapczanach, fotele, pęknięcia w ścianie lub tapecie, ramy obrazów, gniazda elektryczne, listwy podłogowe.

Identyfikacja

O obecności pluskiew w mieszkaniu świadczą najczęściej ślady ukłuć na ciele (u części osób mogą być niewidoczne), ślady wydalin i krwi na pościeli, zapach przypominający gnijące maliny. Ważne jest, aby w przypadku wystąpienia inwazji nie przenosić pościeli, poduszek, poszewek itp. bez zabezpieczenia ich szczelnymi, foliowymi workami, żeby nie roznieść pluskiew po mieszkaniu. To samo dotyczy przenoszenia mebli – wystawienie na śmietnik niezabezpieczonego tapczanu spowoduje rozsianie pluskiew na całej trasie transportu zasiedlonego przez nie mebla.

Przyczyny występowania

Pluskwy można zawlec do mieszkania z każdego miejsca odwiedzanego przez innych ludzi – ze sklepu, z tramwaju lub autobusu, z pociągu, z hotelu, ze szkoły i wielu innych podobnych miejsc. W budynkach wielorodzinnych, przy wystąpieniu dużej populacji. mogą szukać nowego żywiciela rozprzestrzeniając się po przepustach rurowych, a latem po elewacji budynku

.

Zagrożenia:

  • Nie przenoszą chorób, ale ich znaczna uciążliwość związana jest z bolesnymi ukłuciami i częstym zaczerwienieniem.
  • Żerują w nocy, żywią się krwią człowieka, po posiłku wracają do swojej kryjówki.
  • Dojrzałe płciowo osobniki mogą pozostawać bez pokarmu do 6, a larwy do 18 miesięcy co oznacza, że problem sam nie zniknie bez interwencji dezynsektora.

Odpluskwianie

W celu całkowitej eliminacji problemu konieczne są dwa zabiegi w odstępie 20 – 30 dni. Pluskwy są trudne do zwalczenia ze względu na często występującą oporność na insektycydy, może wystąpić potrzeba powtórzenia zabiegu innym preparatem. Bardzo ważnym jest stosowanie wypróbowanych, skutecznych, ale przede wszystkim bezpiecznych preparatów i metod dezynsekcji. Wszystkie stosowane preparaty muszą mieć aktualne zezwolenie na  obrót produktem biobójczym.

Przebieg dezynsekcji pluskiew

  1. Wykwalifikowany operator DDD przeprowadzi wywiad i lustrację mieszkania aby dokonać identyfikacji pluskiew.
  2. W przypadku potwierdzenia obecności pluskiew poprosi o przygotowanie mieszkania do zabiegu zgodnie z instrukcją, którą znajdziesz tutaj.
  3. Przeprowadzi właściwą dezynsekcję z zastosowaniem optymalnych metod, dobranych do warunków panujących w miejscu występowania pluskiew (np. wykona oprysk grubokroplisty lub przeprowadzi zamgławianie).
  4. Oceni potrzebę i zaleci dalsze działania w zakresie dezynsekcji (np. użycie ziemi okrzemkowej lub żelu z jej zawartością, ustawienie pułapek monitorujących itp).
  5. Sporządzi protokół zabiegu i przekaże zleceniodawcy.

Zamów Połączenie – Oddzwonimy!

Nasz zespół skontaktuje się niezwłocznie w celu poznania Twoich potrzeb.