Ozonowanie

Zwiększone w okresie epidemii SARS-CoV-2 wymogi w zakresie dezynfekcji miejsc, do których dostęp ma duża grupa ludzi tworzą nowe wyzwania dla wielu branż. Zagrożone są takie sektory jak medyczny, lotniczy, turystyczny, gastronomiczny i wiele innych. Odpowiedzią jest wykorzystanie wirusobójczych i bakteriobójczych właściwości ozonu (O3) od lat stosowanego do dezynfekcji wody. Bakteriobójcze działanie ozonu jest około 50 razy silniejsze i 3000 razy szybsze niż działanie chloru. Ozon niszczy też endospory – przetrwalnikowe formy bakterii, pierwotniaki, grzyby i wirusy.

Ozonowanie jest znakomitą metodą dezynfekcji oraz dezodoryzacji, która nie pozostawia żadnych substancji toksycznych po przeprowadzonym zabiegu, gdyż ozon samoistnie rozkłada się do tlenu. Doskonale nadaje się do dezynfekcji pomieszczeń takich jak biura, pokoje hotelowe, obiekty gastronomiczne, szatnie itp. oraz środków transportu indywidualnego i zbiorowego jak samochody, autobusy, samoloty, kabiny statków i wiele innych.

Użycie generatorów ozonu w celu osiągnięcia stężenia roboczego na poziomie 5-7 ppm (parts per million) O3 w poddanym zabiegowi pomieszczeniu służy dezynfekcji powietrza oraz powierzchni, z którymi się styka.

Ważne:

W poddanym zabiegowi pomieszczeniu nie mogą w trakcie ozonowania przebywać ludzie ani zwierzęta, powinny zostać z niego usunięte rośliny (w przypadku dużych, trudnych do usunięcia roślin konieczne jest ich zabezpieczenie folią).

Zabieg powinien trwać ok. 1 godziny od momentu osiągnięcia stężenia roboczego na poziomie 5-7 ppm (10,7 – 14,98 mg O3/m3).

Niezbędna jest kontrola stężenia O3 w trakcie zabiegu oraz po jego zakończeniu przed oddaniem pomieszczenia do użytkowania przy użyciu profesjonalnego czujnika O3.

Pomieszczenie może być ponownie użytkowane po wywietrzeniu i spadku stężenia O3 poniżej 0,1 ppm.

Operator dokonujący zabiegu ozonowania sporządzi protokół obejmujący m.in. informacje o osiągniętym stężeniu O3 oraz czasie trwania zabiegu i pomiarze stężenia O3 przed oddaniem pomieszczenia do użytkowania przez Klienta.

Zamów Połączenie – Oddzwonimy!

Nasz zespół skontaktuje się niezwłocznie w celu poznania Twoich potrzeb.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI

Po wstępnym zebraniu wywiadu w kontakcie telefonicznym, nasz pracownik spotka się z Państwem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i oceny zakresu prac.

Następnym krokiem jest przedstawienie Państwu oferty obejmującej optymalne rozwiązanie.