Monitoring szkodników

Monitoring szkodników wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji w ramach wszystkich stosowanych w branży spożywczej standardów zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, jak  IFS, AIB, BRC, ISO 22000, HACCP, jak również standardów klienckich.

Wdrażanie „Programu ochrony przed szkodnikami” obejmującego ocenę, monitorowanie i zarządzanie aktywnością szkodników (pest management) w celu ich identyfikacji, zapobiegania i eliminowania warunków, które mogą sprzyjać lub podtrzymywać populację szkodników. To podejście uwzględnia zarówno usunięcie wszelkich szkodników, jak i zastosowanie środków mających na celu zapobieżenie możliwości ich rozwoju w środowisku.

Przygotowanie do audytów zarówno trzeciej strony (certyfikacyjnych i recertyfikacyjnych), jak i audytów drugiej strony (klienckich).

Przykładowe zadania ARDIS-u w ramach monitoringu aktywności szkodników:

  • opracowanie dla Klienta „Programu ochrony przed szkodnikami” dostosowanego do wymogów konkretnego standardu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności,
  • monitorowanie i zwalczanie gryzoni realizowane za pomocą karmników deratyzacyjnych rozmieszczonych na zewnątrz budynku oraz pułapek żywołownych rozmieszczonych w budynku,
  • monitorowanie owadów biegających za pomocą pułapek lepowych,
  • monitorowanie owadów latających za pomocą pułapek feromonowych,
  • monitorowanie obecności owadów latających za pomocą lamp owadobójczych,
  • prowadzenie dokumentacji w formie uzgodnionej z Klientem i opisanej w „Programie ochrony przed szkodnikami”,
  • szkolenie personelu Klienta w zakresie ochrony przed szkodnikami,
  • w przypadku stwierdzenia inwazji szkodników realizacja i udokumentowanie działań naprawczych i wizyt kontrolnych w celu całkowitego wyeliminowania problemu,
  • w przypadku audytu lub inspekcji zakresu objętego umową, uczestniczenie w czynnościach kontrolnych obszaru działań pest control.

Zamów Połączenie – Oddzwonimy!

Nasz zespół skontaktuje się niezwłocznie w celu poznania Twoich potrzeb.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI

Po wstępnym zebraniu wywiadu w kontakcie telefonicznym, nasz pracownik spotka się z Państwem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i oceny zakresu prac.

Następnym krokiem jest przedstawienie Państwu oferty obejmującej optymalne rozwiązanie.