AKCJA DERATYZACJA ŁÓDŹ !!!

ARDIS Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, że 15 kwietnia rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja określona Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi wprowadzonym uchwałą Nr XXXII/1057/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w ustalonych regulaminem terminach spoczywa na właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pełny tekst regulaminu znajdziesz tutaj. Daty i zakres obowiązkowej deratyzacji w innych  miastach znajdziesz tutaj.

Dla naszych stałych Klientów usługę obowiązkowej deratyzacji przeprowadzamy gratis, wszystkich niezwiązanych z nami umową zachęcamy do powierzenia realizacji tego obowiązku naszym specjalistom.

Używamy legalnych, zarejestrowanych rodentycydów, realizujemy zadania zastrzeżone dla użytkowników profesjonalnych –  przeszkolonych, przejmujemy obowiązek informacyjny. Wystawiamy protokół wykonania zabiegu deratyzacji.

Cennik:

zainstalowanie/wymiana karmnika deratyzacyjnego

50 zł

wyłożenie trutki

15 zł

dojazd, oględziny i oznakowanie nieruchomości

55 zł

Minimalna wartość zlecenia 135 zł

Usługa dodatkowa na życzenie klienta:

usunięcie karmników, trutki i oznakowania

100 zł

SPECJALNA OFERTA DLA:

żłobków i przedszkoli,

szkół podstawowych i średnich,

uczelni wyższych,

innych budynków użyteczności publicznej: poradni, domów kultury, teatrów itp.

Koszt przeprowadzenia deratyzacji wynosi

250,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.

Zamów Połączenie – Oddzwonimy!

Nasz zespół skontaktuje się niezwłocznie w celu poznania Twoich potrzeb.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI

Po wstępnym zebraniu wywiadu w kontakcie telefonicznym, nasz pracownik spotka się z Państwem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i oceny zakresu prac.

Następnym krokiem jest przedstawienie Państwu oferty obejmującej optymalne rozwiązanie.