Deratyzacja

W przypadku wystąpienia inwazji gryzoni niezwykle ważne jest jak najszybsze przystąpienie do tępienia szczurów i myszy ze względu na bardzo szybki przyrost populacji. Odszczurzanie i tępienie myszy realizowane jest zazwyczaj za pomocą metod fizycznych i chemicznych. Do metod fizycznych zaliczamy chwytacze żywołowne, lepy na gryzonie i pułapki sprężynowe, zaś do chemicznych użycie trutek pokarmowych zawierających antykoagulanty II generacji lub cholekalcyferol.

Ofertę dotyczącą deratyzacji obowiązkowej znajdziesz tutaj.

Przebieg deratyzacji

  1. Wykwalifikowany operator DDD przeprowadzi wywiad i lustrację obiektu aby ustalić pierwotną przyczynę występowania gryzoni.
  2. W zależności od wyniku lustracji, może zalecić wykonanie pewnych prac (np. sprzątanie, uszczelnienie budynku, murowanie).
  3. Przeprowadzi właściwą deratyzację z zastosowaniem optymalnych metod, dobranych do warunków panujących w miejscu występowania gryzoni (np. rozstawi karmniki deratyzacyjne, pułapki mechaniczne lub lepowe).
  4. Oceni potrzebę i zaleci dalsze działania w zakresie deratyzacji (np. wizytę kontrolną).
  5. Sporządzi protokół zabiegu i przekaże zleceniodawcy.

Zamów Połączenie – Oddzwonimy!

Nasz zespół skontaktuje się niezwłocznie w celu poznania Twoich potrzeb.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI

Po wstępnym zebraniu wywiadu w kontakcie telefonicznym, nasz pracownik spotka się z Państwem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i oceny zakresu prac.

Następnym krokiem jest przedstawienie Państwu oferty obejmującej optymalne rozwiązanie.