Klient profesjonalny

Klient indywidualny

O firmie

Firma Ardis zajmuje się monitorowaniem i zwalczaniem szkodników oraz dezynfekcją. Stosujemy wszystkie dostępne na rynku metody pracy takie jak oprysk grubokroplisty, zamgławianie ULV (Ultra Low Volume) zimne i termiczne, fumigacja, ozonowanie, trutki pokarmowe w postaci past, żeli i innych oraz urządzenia w postaci pułapek lepowych z atraktantami jak na przykład feromony, lamp owadobójczych, pułapek żywołownych i wiele innych.

Wdrażamy systemy ochrony przed szkodnikami służące zabezpieczeniu obiektu przed inwazją szkodników. Takie systemy stosowane są najczęściej w przemyśle spożywczym i w rolnictwie, ale również w przemyśle farmaceutycznym, w sklepach, w szpitalach i w wielu innych obiektach wymagających szczególnego nadzoru.

Preferujemy „Zintegrowaną ochronę przed szkodnikami” – system oceny, monitorowania i kontrolowania aktywności szkodników w celu ich identyfikacji, zapobiegania szkodom przez nie wyrządzanym i eliminowania warunków, które mogą sprzyjać lub podtrzymywać populację szkodników. Profilaktyka uwzględnia zarówno usunięcie wszelkich szkodników, jak i zastosowanie środków mających na celu zapobieżenie możliwości ich rozwoju w środowisku.

Stosowane przez nas metody i środki są zgodne z oczekiwaniami klientów wynikającymi ze stosowanych przez nich systemów jakości, na przykład – AIB, BRC, IFS, HCCP. Obejmuje to przygotowanie pełnej dokumentacji oczekiwanej przez klienta, szkolenie pracowników oraz szerokie wsparcie związane z audytem.

Wprowadzamy nowoczesne metody odstraszania szkodników, szczególnie tam gdzie inne sposoby eliminacji zagrożeń są zawodne lub ich stosowanie ze względu na ochronę środowiska i poszanowanie struktur ekologicznych powinno być ograniczone do niezbędnego minimum lub zaniechane. Celem stosowania tych urządzeń jest stworzenie strefy niedostępnej dla zwierząt, które mogłyby stanowić zagrożenie sanitarne dla chronionych obiektów lub obszarów. Przemieszczone z chronionych budynków gryzonie są eliminowane w rozmieszczonych strefach stacji trutek. Jest to działanie komplementarne zwiększające wielokrotnie efektywność programów ochrony obiektów przed gryzoniami. Bytujące w bliskości obiektów ptaki bezpośrednio po zainstalowaniu systemu opuszczają chroniony teren, a jednostki migrujące nie mogą się zbliżyć do chronionych stref, eliminując ryzyko przeniesienia licznych chorób, których mogą być nosicielami.