Klient profesjonalny

Klient indywidualny

Klient profesjonalny –

  1. Muzea:
    1. Zwalczanie inwazji mrzyka muzealnego, mola włosienniczka (odzieżowego), mola kożusznika i wielu innych.
    2. Zwalczanie szkodników drewna (spuszczel pospolity, kołatek domowy).