Klient profesjonalny

Klient indywidualny

Klient profesjonalny –

Branża spożywcza

  1. Monitoring szkodników wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji w ramach wszystkich stosowanych w branży systemów zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności  –  in. HCCP, AIB, ISO 22000 itp.
  2. Przygotowanie do audytu.
  3. Dezynfekcja przestrzeni socjalnych
  4. Wdrażanie „Zintegrowanej ochrony przed szkodnikami” – oceny, monitorowania i zarządzania aktywnością szkodników w celu ich identyfikacji, zapobiegania i eliminowania warunków, które mogą sprzyjać lub podtrzymywać populację szkodników. Inspekcja przy tym podejściu uwzględnia zarówno usunięcie wszelkich szkodników, jak i zastosowanie środków mających na celu zapobieżenie możliwości ich rozwoju w środowisku spożywczym.